RO پرتابل دیالیز

شرکت های ارایه دهنده RO پرتابل دیالیز

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که RO پرتابل دیالیز را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
مهر پویا تجهیز
Mehrpouya
ایران 02632533611-09123808056

RO پرتابل دیالیز

متن