کوتر حرارتی

شرکت های ارایه دهنده کوتر حرارتی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که کوتر حرارتی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
نیما طب دانش
NTD
ایران 01133408585-09113539270

کوتر حرارتی

متن