چسب ضد حساسیت شفاف ( پی ای)

شرکت های ارایه دهنده چسب ضد حساسیت شفاف ( پی ای)

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که چسب ضد حساسیت شفاف ( پی ای) را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تامین کالای پزشکی مصرفی ساینا
Say Med
ایران 021-44298370 09353000418 فکس 44388974

چسب ضد حساسیت شفاف ( پی ای)

متن