پیزوسرجری

شرکت های ارایه دهنده پیزوسرجری

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که پیزوسرجری را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
دایو پارس
Dmetec
کره جنوبی 42893 -021

پیزوسرجری

متن