هولتر

شرکت های ارایه دهنده هولتر

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که هولتر را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
توسعه صنعتی الکترونیک
Amed tech
آلمان 43647 –021 ،88512962-3 ،88506297

هولتر

متن