میکرو اسپونژ

شرکت های ارایه دهنده میکرو اسپونژ

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که میکرو اسپونژ را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
بازرگانی پرشین پلیمر ساسانی
Huizhou Foryou Medical Devices Co.LTD
چین 02188930478
رایت آریا ویژن
CONAN Medical Supply Company
چین 09125473713
مدیریت مهندسی توسعه آریان
KETTENBACH GMBH & CO.KG
المان 22516238, 22333892

میکرو اسپونژ

میکرو اسپونژ 

خرید میکرو اسپونژ 

قیمت میکرو اسپونژ