میکروسکوپ جراحی

شرکت های ارایه دهنده میکروسکوپ جراحی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که میکروسکوپ جراحی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پارس دیدگان
OPTO
برزیل 88757495
صحت گستر صدرا
CHAMMED
كره جنوبی 41828
فن آوری عصر نوین تندیس
ECLERIS
آمریکا-آرژانتین 22749367-22743315
مارستان
زایس
آلمان 23514000
مدیسه نوین
D.F.V
برزیل 88322711-13-22229217
آرمان تندرست مد
Leica
آلمان 66959111-5

میکروسکوپ جراحی

میکروسکوپ جراحی 

خرید میکروسکوپ جراحی 

قیمت میکروسکوپ جراحی