میکروسکوپ جراحی ENT

شرکت های ارایه دهنده میکروسکوپ جراحی ENT

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که میکروسکوپ جراحی ENT را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آزما شناسان آریا
LABO AMERICA
آمریکا 66568528-9
پارس دیدگان
OPTO
برزیل 88757495
صحت گستر صدرا
CHAMMED
كره جنوبی 41828
فن آوری عصر نوین تندیس
ECLERIS
آمریکا-آرژانتین 22749367-22743315
مارستان
زایس
آلمان 23514000
آرمان تندرست مد
Leica
آلمان 66959111-5
پیشرفت درمان
Haag Streit Surgical
آلمان 88758070-4 88747462-3
درسا طب درمان
Karl Kaps
آلمان 88330983- 021-88351304

میکروسکوپ جراحی ENT

میکروسكوپ جراحی ENT 

خرید میکروسکوپ جراحی ENT 

قیمت میکروسکوپ جراحی ENT