میکروسکوپ

شرکت های ارایه دهنده میکروسکوپ

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که میکروسکوپ را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
اوزان
KYOWA
ژاپن 88804690-95_88915666-7
ایران پنام
Bestscope
چین 88321070-4
آرمین شگرف
VISION ENGINEERING
انگلستان 88500481، فکس:88500480
آرمین طب نوین
LEICA
آمریکا 88673906-7, 88880008
آریا هوشمند آزما
HUMAN
آلمان 88728003-7
آزما شناسان آریا
LABO AMERICA
آمریکا 66568528-9
ستاره پزشکی ایما
OPTIKA
ایتالیا 22821532-4
صنایع الکترواپتیک صاایران
صاایران
ایران 031-34522030
فنون آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88748000
مارستان
زایس
آلمان 23514000
ماورای فنون عصر
SERON Technologies
کره جنوبی 26700501
نیما پویش طب
EUROIMMUN
آلمان 22906074-9,22906040
فجر شاهد
Takagi
ژاپن 02188344435-8 شماره فکس: 88344439

میکروسکوپ

میکروسکوپ 

خرید میکروسکوپ 

قیمت میکروسکوپ