میکروتیوب

شرکت های ارایه دهنده میکروتیوب

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که میکروتیوب را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
اریس آزما مهر صبا
مختلف
ایران 55428149-55428148-09125087027
پارسیان آز طب
HTL
آمریکا/لهستان 88715707-9
اندیشه داران ساعی پارس
KIMA
ایتالیا 09128236208- 44169245 -44154420

میکروتیوب

میکروتیوب 

خرید میکروتیوب 

قیمت میکروتیوب