میکروتوم

شرکت های ارایه دهنده میکروتوم

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که میکروتوم را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرمین طب نوین
MICROM
آلمان 88673906-7, 88880008
آزما شناسان آریا
HISTO LINE
ایتالیا 66568528-9
پویا احراز صنعت نوین قشم
Scilab
انگلستان 09121495031 -021-22887535- 22887539 - 88550694
شفا آور رای
ترمو شاندون
انگلستان 88968580_88748699,88754441

میکروتوم

میکروتوم 

خرید میکروتوم 

قیمت میکروتوم