میز برقی معاینه چشم

شرکت های ارایه دهنده میز برقی معاینه چشم

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که میز برقی معاینه چشم را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
سامان گستر شرق
سامان گستر شرق
ایران 09151565020 36911555-051 و36911556-051

میز برقی معاینه چشم

میز برقی معاینه چشم 

خرید میز برقی معاینه چشم

قیمت میز برقی معاینه چشم