منیپولیتور هیستروسکوپی

شرکت های ارایه دهنده منیپولیتور هیستروسکوپی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که منیپولیتور هیستروسکوپی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
الکترو صنعت کاویان
الکترو صنعت کاویان
ایران 88683361
جهان گسترش تجارت
Gimmi
آلمان 88648000-8
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان 66481002_ 66481000
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
دانش بینش روش ( دبیر )
EBERLE
آلمان 88744100-3
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
در دانش سینا
INVIDIA
آلمان 22013091-22013093
مدیسا رایا درمان
STORZ
آلمان 88621812-6
صحت گستر صدرا
ASAP
آلمان 41828
اندیشمند پرداز
LUT
آلمان 22653521-30
بی ان ام
Martin
آلمان 4 -021-88740850 88731224-7
پارس حکیم
HERMANN
پاکستان 66978426-8
پرشین ابزار جراح
PROMISS
آلمان 66569619-21
زمر
GIMMI
آلمان 88846827-8
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
طبیب ابزار گستر تهران
LOEN
چین 44894956-44894958 44488705-
فن آوری آزمایشگاهی
Olympus
ژاپن 88750666-88523951-4
فن آوری عصر نوین تندیس
HENKE SASS WOLF
آلمان 22749367-22743315
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
نورآسمان
Ethicon Endosurgery
آمریکا 88100031-5- 88716545
نیپاک
BISSINGER
آلمان 66554700
جلال آرا
Smith & Nephew
امریکا 88884888

منیپولیتور هیستروسکوپی

منیپولیتور هیستروسکوپی 

خرید منیپولیتور هیستروسکوپی 

قیمت منیپولیتور هیستروسکوپی