مش واژینال

شرکت های ارایه دهنده مش واژینال

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که مش واژینال را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آسیا جراح پیشرو
AJP
ایران 88989711-12
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریكا 26700501

مش واژینال

مش واژینال

خرید مش واژینال 

 قیمت مش واژینال