مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش

شرکت های ارایه دهنده مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که مشاوره - تجهیز - خدمات پس از فروش را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرمان تجهیز
ایران
ایران 22886253 - 6
آماج درمان
ایران
ایران 77722892 _ 36601223-5
بازرگانی خانه سازی ایران
ایران
ایران 88650905-29,88650961-2
تکنوع خاورمیانه
ایران
ایران 88486208-10
سامان تجارت
ایران
ایران 44075067
سها گسترش پایا
ایران
ایران 88830267- 88845161
طب افزار دماوند
ایران
ایران 88272919-88262288
اسطوره طب پارس
ایران
ایران 88041764-6
امیران پزشکی پارس
ایران
ایران 88511913-15
ایمن افزار شایگان
ایران
ایران 66909295-9
آذران امیر طب
ایران
ایران (041)35554639
آرایه زیستی پیشرفته
ایران
ایران 88761885، فکس: 88768905
آروین تندیس راد
ایران
ایران 051-38557198-09151251879
آریا پرتو درمان
ایران
ایران 88748292
آریان تجهیز آبنوس
ایران
ایران 88908902-3
بازرگانی نوروزی
ایران
ایران 88621826
پارسا پویش درمان
ایران
ایران 88401043-88471895
پژوهش معیار تجهیز
ایران
ایران 88701340 88707890
تهران الکتریک
ایران
ایران 88879137-9
دلشید
ایران
ایران 88725155
روهینا بهگر تجهیز
ایران
ایران 55749540-1
ستاره پیشتاز خاورمیانه
ایران
ایران 44488022(5خط)
فرادید آزما آرمان
ایران
ایران 22302543-22302594
مهدادطب
ایران
ایران 55277555-6,09192063546