مش

شرکت های ارایه دهنده مش

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که مش را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آسیا جراح پیشرو
AJP
ایران 88989711-12
تهران ستورز
Zimmer
آمریکا 88939400
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریكا 26700501
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18

مش

مش

 پرولین مش

خرید پرولین مش

قیمت پرولین مش