محلول ها

شرکت های ارایه دهنده محلول ها

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که محلول ها را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
اریس آزما مهر صبا
مختلف
ایران 55428149-55428148-09125087027
ایده گستر درمان
NEODISHER
آلمان 88550233-4
ایران هاسکو
SEAC
ایتالیا 66977842-3 66490412-3 66975396-7
آیریانیک
DECONEX
سوئیس 27666_021
دارویی به بان شیمی
به بان شیمی
ایران 66581269,66581294-5
پارس سینوهه پاد
Umonium&Phitogel
بل‍ژیک 02174676 22890996
رامشین شیمی
رامشین شیمی
ایران 65299141-2
سینا گستر پیشرفته
OCC
سوئیس 88579972-6
کیمیای عافیت
SynergyHealth
انگلستان 44451725-6
نوآوران آزما پژوه مهر
EPENDORF
66915844-66915866-88992083-4-88942215

محلول ها

محلول ها 

خرید محلول های آزمایشگاهی

قیمت محلول های آزمایشگاهی