محلول ضد عفونی کننده آندوسکوپی

شرکت های ارایه دهنده محلول ضد عفونی کننده آندوسکوپی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که محلول ضد عفونی کننده آندوسکوپی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
شیمی طب امیر
Mcc.WAVICIDE
آمریکا 88999112

محلول ضد عفونی کننده آندوسکوپی

متن