محافظ سربی بدن

شرکت های ارایه دهنده محافظ سربی بدن

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که محافظ سربی بدن را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تراست خاورمیانه
Trust
Ir 88838713-88322779
نوید پرتونما
NPN
ایران 44695661-4
طراح تجهیز پویش مانا
(Lite Tech (Xenolite
آمریکا 22222150

محافظ سربی بدن

محافظ سربی بدن

 خرید محافظ سربی بدن

قیمت محافظ سربی بدن