مانیتور سیگنال مغزی

شرکت های ارایه دهنده مانیتور سیگنال مغزی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که مانیتور سیگنال مغزی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
دی نورو ویژن
NICOLET ONE(CAREFUSION/VIASYS)
آمریکا 22854864, 09121013950
ژرف خرد
COMPUMEDICS
استرالیا 88100861
صنایع الکترواپتیک صاایران
صاایران
ایران 031-34522030
وستا
EMS
اتریش 88555280

مانیتور سیگنال مغزی

مانیتور سیگنال مغزی 

 خرید مانیتور سیگنال مغزی

 قیمت مانیتور سیگنال های مغزی