مانیتور سانترال

شرکت های ارایه دهنده مانیتور سانترال

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که مانیتور سانترال را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
الکترونیک برتر
PEC
ایران 88982612-16,76250650-58
پارسا پویش درمان
HEALFORCE
چین 88401043-88471895
پویندگان راه سعادت
SAADAT
ایران 09121977157 88974563 7718063
دانش پژوه بشیر
INFINIUM
آمریكا 22899526-7
رایمند راد
Fukuda-Denshi
ژاپن 88211632-4
سازگان گستر
ایران 22253667-26705825
صنایع الکترواپتیک صاایران
صاایران
ایران 031-34522030
هادی الکترونیک
EDAN
امریکا- چین 041-35553477 021-88983690

مانیتور سانترال

مانیتور سانترال

خرید مانیتور سانترال

قیمت مانیتور سانترال