مانیتور رادیولوژی

شرکت های ارایه دهنده مانیتور رادیولوژی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که مانیتور رادیولوژی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تراست خاورمیانه
KOSTEC
کره جنوبی 88838713-88322779

مانیتور رادیولوژی

مانیتور رادیولوژی

 خرید مانیتور رادیولوژی 

قیمت مانیتور رادیولوژی