مانیتور جراحی

شرکت های ارایه دهنده مانیتور جراحی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که مانیتور جراحی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
اسپرلوس الکترونیک
KOSTEC
کره جنوبی 88244067, 88230560-9
آرنیکا تجارت دانش روز
Advantech Kostec
Korea 22916494

مانیتور جراحی

 مانیتور جراحی

خرید مانیتور جراحی

قیمت مانیتور جراحی

عکس مانیتور جراحی