ماموگرافی

شرکت های ارایه دهنده ماموگرافی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که ماموگرافی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پیشگامان صنعت تایماز
Philips
هلند 88382820-38
فن آوری آزمایشگاهی
SIEMENS
آلمان 88750666-88523951-4
نوآوران طب فردا
ITALRAY S.R.L
ایتالیا 86022100
دیده بان تجهیز آسمان
I.M.S
ایتالیا 02188622991
تکاپو طب
Hologic-Inc
آمریکا 88811106-7
نوآوران درمان اطلس
METALTRONICA S.P.A
ایتالیا 88536271-3
تجهیزات پزشکی پیشرفته
GE
فرانسه 88660081 -42681-09126964378

ماموگرافی

متن