ماشین ظرفشویی صنعتی

شرکت های ارایه دهنده ماشین ظرفشویی صنعتی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که ماشین ظرفشویی صنعتی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرکا تجهیز پارسیان
گرند ایمپیانتی
ایتالیا 66120801-4
تایماز
ELECTROLUX
ایتالیا 88382820-38
روهینا بهگر تجهیز
روهینا بهگر تجهیز
ایران 55749540-1
پیشگامان صنعت تایماز
ELECTROLUX
ایتالیا 88382820-38

ماشین ظرفشویی صنعتی

ماشین ظرفشویی صنعتی 

خرید ماشین ظرفشویی صنعتی 

قیمت ماشین ظرفشویی صنعتی