ماشین بیهوشی

شرکت های ارایه دهنده ماشین بیهوشی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که ماشین بیهوشی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
احیا درمان پیشرفته
MEDEC
ایران /بلژیک 22250555
الکترونیک برتر
PEC
ایران(تحت لیسانسOES) 88982612-16,76250650-58
آرمان تندرست مد
STEPHAN
آلمان 66959111-5
آریا کوروش تجهیز
ANJUE
چین 36601223-29
پویندگان راه سعادت
SIARE
ایتالیا 09121977157 88974563 7718063
تابان طب پارسه
ORICARE
امریكا 88813294-5 88321670-2
سرآمد طب پارایه
DATEC
ایران 22870267-73
سها گسترش پایا
SGP
ایران 88830267- 88845161
شالچیلار و برادران
PENLON
انگلستان 88893311(8خط)-88910444(4خط)
فن آوری آزمایشگاهی
Dameca
دانمارک 88750666-88523951-4
فنون آزمایشگاهی
Drager
آلمان 88748000
پیشگامان صنعت تایماز
DAMECA
دانمارک 88382820-38
کیمیای عافیت
Heinen+Lowenstein
آلمان 44451725-6
امین تجارت رسپینا
88683361

ماشین بیهوشی

ماشین بیهوشی

خرید ماشین بیهوشی 

قیمت ماشین بیهوشی