ماشین یخ ساز

شرکت های ارایه دهنده ماشین یخ ساز

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که ماشین یخ ساز را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آرمینکو
Arminco
ایران 88832000 - 88812008 -88812007
آریو مدیا
EVER med
ایتالیا 77655952-4

ماشین یخ ساز

ماشین یخ ساز 

خرید ماشین یخ ساز 

قیمت ماشین یخ ساز