ماسک بیهوشی

شرکت های ارایه دهنده ماسک بیهوشی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که ماسک بیهوشی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیز گستر آگرین
ACARE
تایوان 88605731-2
جهان گسترش تجارت
Flexicare
انگلستان 88648000-8
پارس معراج مهدی
HONGAN
چین 88949456 021-41951
تهران آئورت
Altera
ترکیه 22208420-22201645 – 22236774

ماسک بیهوشی

ماسک بیهوشی 

خرید ماسک بیهوشی 

قیمت ماسک بیهوشی