لیبل های شناسایی بیمار

شرکت های ارایه دهنده لیبل های شناسایی بیمار

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که لیبل های شناسایی بیمار را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
کوشا طب فراز پارس
ایران 09128980540-77590848

لیبل های شناسایی بیمار

متن