لیبل سرم

شرکت های ارایه دهنده لیبل سرم

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که لیبل سرم را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
کوشا طب فراز پارس
ایران 09128980540-77590848

لیبل سرم

متن