لنزومتر TL-100

شرکت های ارایه دهنده لنزومتر TL-100

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که لنزومتر TL-100 را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
فجر شاهد
TOMEY
ژاپن 02188344435-8 شماره فکس: 88344439

لنزومتر TL-100

متن