فیکساتورهای خارجی استخوان

شرکت های ارایه دهنده فیکساتورهای خارجی استخوان

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که فیکساتورهای خارجی استخوان را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آذین طب سلامت رازی
Medazinco
ایران 05135414105 - 09155967125

فیکساتورهای خارجی استخوان

متن