سیفتی باکس با درب پیچی

شرکت های ارایه دهنده سیفتی باکس با درب پیچی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که سیفتی باکس با درب پیچی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی سه سیب
ایران 026-32282925

سیفتی باکس با درب پیچی

متن