سونوگرافی پرتابل

شرکت های ارایه دهنده سونوگرافی پرتابل

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که سونوگرافی پرتابل را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
توسعه صنعتی الکترونیک
quantel
فرانسه 43647 –021 ،88512962-3 ،88506297

سونوگرافی پرتابل

متن