زیرانداز بیمار

شرکت های ارایه دهنده زیرانداز بیمار

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که زیرانداز بیمار را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجارت درمان سلامت
TDS
چین 66591043_66925099_021-66126441
ثنایا دستجرد
SuzhouSuning
چین 77538966-77608930(021)

زیرانداز بیمار

متن