رول های دستبند بیمار

شرکت های ارایه دهنده رول های دستبند بیمار

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که رول های دستبند بیمار را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
کوشا طب فراز پارس
ایران 09128980540-77590848

رول های دستبند بیمار

متن