خدمات کنترل کیفی تجهیزات بیمارستان

شرکت های ارایه دهنده خدمات کنترل کیفی تجهیزات بیمارستان

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که خدمات کنترل کیفی تجهیزات بیمارستان را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آروین تندیس راد
ایران
ایران 051-38557198-09151251879

خدمات کنترل کیفی تجهیزات بیمارستان

خرید خدمات کنترل کیفی تجهیزات بیمارستان 

قیمت خدمات کنترل کیفی تجهیزات بیمارستان

عکس و تصویر خدمات کنترل کیفی تجهیزات بیمارستان