تعمیر ابزار جراحی

شرکت های ارایه دهنده تعمیر ابزار جراحی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که تعمیر ابزار جراحی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
الکترو صنعت کاویان
ESK
ایران 88683361
نیما طب دانش
NTD
ایران 01133408585-09113539270

تعمیر ابزار جراحی

متن