تخت اتاق عمل

شرکت های ارایه دهنده تخت اتاق عمل

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که تخت اتاق عمل را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
بهیار صنعت سپاهان
بهیار صنعت سپاهان
ایران 8 -031-33932276_021-88530866

تخت اتاق عمل

متن