بیوبسی فورسپس آندوسکوپی

شرکت های ارایه دهنده بیوبسی فورسپس آندوسکوپی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که بیوبسی فورسپس آندوسکوپی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
برنا طب پارسیان
ENDOMED
آلمان 02188500901

بیوبسی فورسپس آندوسکوپی

متن