بیلی روبین متر نوزادان

شرکت های ارایه دهنده بیلی روبین متر نوزادان

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که بیلی روبین متر نوزادان را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی تریتا کالا
KJ-8000
چین 021-88934323
دریای طب اندیشان
دریای طب اندیشان DTA
ایران 83835152،22326750-2
پارسیان آز طب
High Tech Co. Ltd
نروژ 88715707-9
کیمیای عافیت
Heinen+Lowenstein
آلمان 44451725-6

بیلی روبین متر نوزادان

 

خرید و فروش بیلی روبین متر نوزادان

 جهت خرید و فروش بیلی روبین متر نوزادان شما می توانید وارد گزینه دسته بندی تجهیزات در این سایت شده و بخش اطفال و نوزادان را انتخاب نمایید، سپس با کلیک بر روی گزینه بیلی روبین متر نوزادان  شرکت های ارائه دهنده کالای مورد نیاز خودتان را مشاهده نمایید 

 

قیمت بیلی روبین متر نوزادان

جهت خرید و فروش بیلی روبین متر نوزادان شما می توانید وارد گزینه دسته بندی تجهیزات در این سایت شده و بخش اطفال و نوزادان را انتخاب نمایید، سپس با کلیک بر روی گزینه بیلی روبین متر نوزادان  شرکت های ارائه دهنده کالای مورد نیاز خودتان را مشاهده نمایید 

 

بیلی روبین متر نوزادان