بالن دایلاتور

شرکت های ارایه دهنده بالن دایلاتور

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که بالن دایلاتور را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریکا 26700501

بالن دایلاتور

متن