اندوسکوپی فیس لیفت

شرکت های ارایه دهنده اندوسکوپی فیس لیفت

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که اندوسکوپی فیس لیفت را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریان تندرست طب
WOLF
آلمان 66481002_ 66481000
دانش جراح امروز
TEKNO-MEDICAL
آلمان 88751471-88752476-88751091
درمان گستر میعاد
ACKERMANN
آلمان 88312054 - 88345586
طب افزار دماوند
FIGERT-ENDOTECH
آلمان 88272919-88262288
مدیریت تجهیزات پزشکی ایران
AESCULAP
آلمان 88727215-18
تجهیزات پزشکی رئوف
COMEG
فرانسه-آلمان 09126057011 -88759015-16

اندوسکوپی فیس لیفت

متن