الكتروآنسفالوگراف-ویدئو (EEG)

شرکت های ارایه دهنده الكتروآنسفالوگراف-ویدئو (EEG)

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که الكتروآنسفالوگراف-ویدئو (EEG) را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
دی نورو ویژن
NICOLET ONE/DEYMED
آمریکا 22854864, 09121013950
ژرف خرد
COMPUMEDICS
استرالیا 88100861
صنایع الکترواپتیک صاایران
صا ایران
ایران 031-34522030
کیمیا پخش شرق
MICROMED
ایتالیا 42670
وستا
COMPUMEDICS
استرالیا 88555280
ایران هاسکو
EBNeuro
ایتالیا 66977842-3 66490412-3 66975396-7
پایا مهر درمان
deymed
چک 88970488
ایماطب متین
Medex
چین 77600574

الكتروآنسفالوگراف-ویدئو (EEG)

متن