اسکنرهای داخل دهانی

شرکت های ارایه دهنده اسکنرهای داخل دهانی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که اسکنرهای داخل دهانی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
دایو پارس
3shape
دانمارک 42893 -021

اسکنرهای داخل دهانی

متن