استنت عروقی

شرکت های ارایه دهنده استنت عروقی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که استنت عروقی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تهران قلب
آلمان 22255421
دایا طب
MARFLOW AG
سوئیس 88885274-5
رهط آسمان
QUALIMED
آلمان 77516698-77633978-77516931-77512073
ماورای فنون عصر
Boston Scientific
آمریكا 26700501