ابزارهای قلب و عروق

شرکت های ارایه دهنده ابزارهای قلب و عروق

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که ابزارهای قلب و عروق را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا درمان رادین
Ceatec medizintechnik
المان 09126780730-02188506636-9

ابزارهای قلب و عروق

متن