ابزارهای جراحی عمومی

شرکت های ارایه دهنده ابزارهای جراحی عمومی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که ابزارهای جراحی عمومی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا درمان رادین
Ceatec medizintechnik
المان 09126780730-02188506636-9

ابزارهای جراحی عمومی

متن