ابزارهای ارتوپدی

شرکت های ارایه دهنده ابزارهای ارتوپدی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که ابزارهای ارتوپدی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آریا درمان رادین
Ceatec medizintechnik
آلمان 09126780730-02188506636-9

ابزارهای ارتوپدی

متن