شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین

اطلاعات شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین


 مدیر عامل   سیدافشین یادآورنیک روش
 آدرس   فلسطین شمالی خ بزرگمهر خ شهید عباس سرپرست طبقه 1 واحد
 •  تلفن  
  02166419093

  نمایندگی های شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  نخ جراحی
  Kollsut Scientific